לידאני הנדסה חברת בניה וקבלן בניין לוגו
לידאני הנדסה הינה חברת בנייה קבלנית העוסקת בביצוע פרוייקטים הנדסיים ותשתיות צמודות בתחום הבניה.
רשימת פרוייקטים:


בית צבבא - כפר יונה
בית חד משפחתי 220 מ"ר בניה עד המפתח
  לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית צבבא - כפר יונה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית צבבא - כפר יונה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית צבבא - כפר יונה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית צבבא - כפר יונה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית צבבא - כפר יונה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית צבבא - כפר יונה