לידאני הנדסה חברת בניה וקבלן בניין לוגו
לידאני הנדסה הינה חברת בנייה קבלנית העוסקת בביצוע פרוייקטים הנדסיים ותשתיות צמודות בתחום הבניה.
רשימת פרוייקטים:


בית בנון - קדימה
בית חד משפחתי 230 מ"ר בניה עד המפתח
  לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית בנון - קדימה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית בנון - קדימה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית בנון - קדימה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית בנון - קדימה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית בנון - קדימה
 לידאני הנדסה חברת בנייה וקבלן בניין פרוייקט לדוגמא בית בנון - קדימה